Formålet med træningen er at vedligeholde dit barns funktionsevne eller forhindre tab af færdigheder. Træningen kan måske også forbedre dit barns funktionsevne, det kommer helt an på dit barns udfordringer.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan bevillige vedligeholdelsestræning, hvis dit barn, evt. med hjælp fra dig, selv kan udføre de nødvendige træningsaktiviteter.

Du skal ansøge om vedligeholdelsestræning

Når du ansøger om vedligeholdelsestræning på Familiecentret, vil din sagsbehandler først afdække om dit barns behov for træning skal dækkes efter reglerne om vedligeholdelsestræning, eller om det skal gives efter andre regler.

Træning efter andre regler, kan fx være:

  • Genoptræning efter sygehusbesøg
  • Generel sundhedsfremmende indsatser og forebyggelse for børn i alderen 0-18 år
  • Støtte og træning i dagtilbuddet eller skolen
  • Tilskudsberettiget eller vedlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning
  • Behandling eller træning på sygehuset.

Kontakt Familiecentret hvis du ønsker at ansøge om hjælp eller hvis du ønsker yderligere råd og vejledning om vedligeholdelsestræning.

Lovgivningen

Vedligeholdende træning gives efter servicelovens § 86, stk. 2 jf. 44 om reglerne om vedligeholdelsestræning. Der findes andre regler om træning fx i serviceloven, sundhedsloven, folkeskoleloven, dagtilbudsloven og tilhørende bekendtgørelser.