Opholdet er en målrettet og tidsafgrænset indsats i samarbejde med dig, dine pårørende og fagfolk. Varigheden er afhængig af din tilstand og kan vare fra få dage og som udgangspunkt op til maximalt 5 uger. Målet med et ophold er, at du kan flytte tilbage i din egen bolig eller komme videre i en ny bolig.

Vikærgården har plads til 63 borgere fordelt på 3 afdelinger samt 16 pladser på Rehabiliteringshøjskolen.

Link til Rehabiliteringshøjskolen: https://aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/traening-og-rehabilitering/rehabiliteringshoejskolen/

Vikærgården har 63 rummelige værelser med eget badeværelse. Derudover er der fællesarealer; dagligstuer med tv, spiseområder, et wellnessbad og træningssal. Træning og rehabilitering kan både foregå i træningssalen, på det værelse der stilles til rådighed under opholdet, i husets fællesarealer eller i det grønne område udenfor Vikærgården.

Vikærgården tester, afprøver og evaluerer velfærdsteknologier i praksis sammen med borgerne hver eneste dag. For yderligere information, tryk her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/om-cft/cft-center-for-frihedsteknologi/enheder-under-center-for-frihedsteknologi/vikaergaarden-center-for-test-og-evaluering-af-velfaerdsteknologi/

Studerende og elever

Vikærgården er et uddannelsessted for bl.a. social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det betyder, at du som borger vil møde studerende og elever under dit ophold på Vikærgården.

 

 • Det er en borgerkonsulent, der afgør om du er i målgruppen for et forløb på Vikærgården. 
 • Det er et samarbejde mellem borgerkonsulent og Vikærgården der afgør hvilken type ophold du tilbydes.
 • Du kan blive visiteret til et ophold på Vikærgården, hvis du bor i Aarhus Kommune.
 • Forudsætningen for at du kan blive visiteret er, at den lægefaglige udredning og behandling i forbindelse indlæggelse er afsluttet.
 • Bliver du visiteret til et ophold på Vikærgården, er det vigtigt at du selv kan medvirke til at sætte mål for dit forløb, evt. med støtte fra dine pårørende.

Priser, betaling og serviceaftalen. Er du visiteret til en akutplads er der ingen egenbetaling (jf. Sundhedsloven). Er du visiteret til en rehabiliterings-, flex- eller aflastningsplads er der en egenbetaling på 136 kr. pr. dag (2019-sats, jf. Sundhedsloven).

Prisen dækker døgnforplejningen og indbefatter:

 • hoved- og mellemmåltider
 • vask af lejet og linned
 • håndklæder
 • rengøringsartikler
 • tøjvask (valgfrit)

Ved sondemad er prisen lavere, samt ved fravalg af tøjvask.

Betalingen trækkes over pensionen eller bliver opkrævet på et girokort.

Serviceaftalen er din skriftlige accept af, at Vikærgården må trække udgifterne til døgnforplejning over din pensionskonto, hvis du modtager en social pension.

Du skal selv medbringe:

 • Medicin - medbring alt den medicin du får og evt. doseringsæsker. Medicin skal ikke doseres inden opholdet, med mindre dette varetages af sygehus eller hjemmepleje/hjemmesygepleje.
 • Tøj - indendørssko, udendørssko, overtøj, tøj du kan bevæge dig i fx træningstøj.

Hvis du ønsker tøjet vasket, bliver det maskinvasket, og du skal derfor ikke medbringe tøj, som skal håndvaskes. Dit tøj bliver mærket ved ankomst.

 • Toiletartikler - til personlig hygiejne, fx shampoo, tandpasta m.m.
 • Personlige hjælpemidler - fx briller, rollator, kørestol Inkontinenshjælpemidler, m.m.