Pga. stor efterspørgsel er der lige nu meget lang ventetid på abonnementer til vores parkeringsanlæg.

Parkeringsanlægget på Kalkværksvej bliver ændret fra 1. juni 2021, hvorefter der kun vil være 76 p-pladser tilbage (216 p-pladser i dag). Læs mere nedenfor.

 

 

Det er muligt at købe abonnement på månedsbasis til parkering i følgende offentlige parkeringsanlæg:

Offentlige parkeringsanlæg

Obs! Det er ikke længere muligt at købe nye abonnementer til parkeringsanlægget på Kalkværksvej, da dette område er under salg, men de nuværende abonnenter kan fortsat beholde deres abonnementer frem til 1. juni 2022, hvor p-pladsen forventes nedlagt. Der vil stå 76 parkeringspladser til rådighed.

Du kan klikke på de enkelte parkeringsanlæg, hvis du ønsker et kort over deres placering samt ind- og udkørselsforhold.

I hvert anlæg er der et begrænset antal pladser, som fastsættes ud fra den ledige kapacitet i anlæggene. Der er ikke mulighed for at få reserverede pladser, og der er derfor ikke nogen pladsgaranti.

Aarhus Byråd har med vedtagelsen af parkeringspolitik 2018 besluttet at ændre taksterne for abonnementsparkering. Disse takstændringer er baseret på Aarhus Kommunes ønske at foretage en adfærdsregulering af borgernes parkeringsmønstre.

Disse takstændringer vil være gældende fra 1. marts 2019.

  Pris pr. 1. marts 2019
Kalkværksvej 600 kr.
Navitas Park 600 kr. 
Nørreport 965 kr.

Her kan du finde de gældende abonnementsvilkår

Vær opmærksom på, at begrænsningen for parkering ved el-ladepladserne på tre timer, ikke gælder for indehavere af abonnement til de pågældende anlæg i tidsrummet fra klokken 17 til klokken 8 morgenen efter.

Obs! Det er ikke længere muligt at købe nye abonnementer til parkeringsanlægget på Kalkværksvej, da dette område er under salg, men de nuværende abonnenter kan fortsat beholde deres abonnementer frem til 1. juni 2022, hvor p-pladsen forventes nedlagt. Der vil stå 76 parkeringspladser til rådighed.

Udviklingen på Sydhavnen begynder nu at tage fart. Som følge af den byrådsbesluttede byggeaktivitet, skal parkeringsarealet ved Kalkværksvej derfor nu afhændes. Det kommer til at få konsekvenser for den offentlige parkering i området. Arealudvikling i Aarhus Kommune har meddelt, at byggeaktiviteten ifølge lokalplanens tidsplan forventes påbegyndt 1. juni 2021.

Arealudvikling i Aarhus Kommune oplyser, at det er muligt at opretholde en begrænset parkeringskapacitet i området svarende til anslået 76 parkeringspladser frem til byggeriet af det centrale parkeringshus påbegyndes og/eller etableringen af kulkransporet igangsættes. Tidshorisonten herfor er pt. ukendt, men der vil være tale om minimum 12 måneder.

Aarhus Kommune vil ikke selv opsige nogen af de nuværende abonnementer, men vi vil ikke sælge nye abonnementer til parkeringsanlægget på Kalkværksvej frem imod 1. juni 2022, hvor p-pladsen forventes nedlagt.

Se kort over de 76 p-pladser nedenunder

Kalkværksvej