Hvis du har adresse i et af Aarhus Kommunes beboerparkeringsområder, kan du købe beboerlicenser til parkering. Licenserne giver tilladelse til ubegrænset parkering på offentlige parkeringspladser med 2-timers parkering i dit parkeringsområde. Undtagelsen er beboerparkeringszone 1, hvor licensen kun giver ubegrænset parkering fra kl. 17-09 på hverdage, mens der er ubegrænset parkering hele weekenden. På helligdage gælder samme regler som i weekenden.

Der kan ikke købes licens til trailere.

Se kort med beboerparkeringszoner

Dit navn stå på bilens registreringsattest. Du skal være bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller sekundær bruger af bilen, for at kunne købe en beboerparkeringslicens.

Ved leaset bil, skal du uploade/vedhæfte en kopi af leasingkontrakt fra autoriseret leasingfirma. Den digitale kopi kan være scannet fra det originale dokument, eller et billede taget med en mobiltelefon. Du skal uploade og sende leasingkontrakten samtidig med du ansøger om beboerlicens.

Læs mere om beboerlicenser her

Herunder kan du hente enebrugererklæringer og tro og love-erklæringer

Diverse erklæringer

En beboerlicens koster 500 kr. for et år. El- og brintbil kan gratis få udstedt en beboerlicens.

Beboerlicensen er elektronisk og træder i kraft, når den endelige kvittering er modtaget.

En værkstedslicens er gratis og træder i kraft, når den endelige kvittering er modtaget. Værkstedsbilen skal være fra et autoriseret værksted. Værkstedslicensen gælder i 14 dage.

En lånebils-licens koster 200 kr. for 14 dage, og der kan kun søges om 3 x 14 dage pr. kalenderår, pr. bil. Lånebils-licensen træder i kraft, når den endelig kvittering er modtaget.

Vær opmærksom på, at et køb ikke kan fortrydes, og at det betalte beløb ikke kan refunderes.

Du bestiller beboerlicensen direkte via Aarhus Kommunes selvbetjeningsløsning. I selvbetjeningen er det desuden muligt at forny eller ændre en eksisterende beboerlicens, samt bestille lånebils-licens og værkstedslicens.

Inden du åbner selvbetjeningen, anbefaler vi, at du har følgende parat:

  • NemID
  • Betalingskort (Dankort, Visakort eller MasterCard)
  • Bilens registreringsnummer (nummerplade)

Muligheden for at købe en gæstelicens er fjernet, da Aarhus Kommune har vurderet, at ordningen mangler en reel lovhjemmel. Derfor kan ordningen ikke opretholdes på et sagligt grundlag.

Betalingsparkering og tidsbegrænset parkering er indført, fordi det fungerer adfærdsregulerende. På grund af dette, er der ikke mange muligheder for at lave undtagelser fra reglerne, da det vil udhule virkningen af de to ordninger.

I Aarhus har vi beboerlicens, erhvervslicens og delebilslicens. Hjemlen til at fastsætte de licenser fremgår direkte af "Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje". I bekendtgørelsens §11 er der hjemmel til, at man ud fra hensyn til trafik og mobilitet kan indføre andre licensordninger.

Men gæstelicensordningen kan næppe leve op til dette krav, da der ikke vurderes at være nogen trafikale eller mobilitetshensyn, der skulle retfærdiggøre, at man som gæst til en beboer skal have bedre og billigere parkeringsvilkår end andre.

Ud fra en samlet vurdering har kommunen derfor besluttet at afskaffe gæstelicensordningen, da den ikke hviler på et sagligt grundlag.