Bemærk! Kortene er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Man skal som billist altid være opmærksom på lokal skiltning, der er opsat på vejen.

Klik herunder for at se placeringen af betalingsautomater.

Se et kort over Frederiksbjerg - Indført 15. august 2020

Se et kort over Langenæs - Indført 15. august 2020

Se et kort over midtbyen

Se et kort over Mølleengen og Musikhusområdet - Indført 16. september  2020

Se et kort over Tage Hansens Gade, Regenburgsgade mf. - Indført 19. oktober 2020

Se et kort over Artillerivangen - Indført 2. december 2020

Se et kort over Randområde Nord - Indført 8. april 2021

Se et kort over Trøjborg - Indført 1. juni 2021

Du skal være opmærksom på, at de første to timer til 0 kr. i gul zone og fire timer til 0 kr. i elbil zonen er pr. kalenderdøgn. Begge forudsætter registrering i app eller betalingsautomat.

Gul zone - gadeparkering

De første to timer

1. time/ 0 kr. pr. time
2. time/ 0 kr. pr. time

Efter de to timer

Hverdage: 8.00-19.00 / 22 kr. pr. time
Hverdage: 19.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Lørdag: 8.00-16.00 / 22 kr. pr. time
Lørdag: 16.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Søndag: 8.00-18.00 /5 kr. pr. time

Rød zone - gadeparkering

Hverdage: 8.00-19.00 / 22 kr. pr. time
Hverdage: 19.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Lørdag: 8.00-16.00 / 22 kr. pr. time
Lørdag: 16.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Søndag: 8.00-18.00 /5 kr. pr. time

Grøn zone - P-anlæg, P-huse (Navitas, Busgadehuset, Nørreport og Kalkværksvej)

Hverdage: 8.00-19.00 / 17 kr. pr. time
Hverdage: 19.00-23.00 / 5 kr. pr. time
Lørdag: 8.00-16.00 / 17 kr. pr. time
Lørdag: 16.00-23.00 / 5 kr. pr. time
Søndag: Gratis

Nul-emissionsbils-zone (kun 100 % el- og brintbiler)

 

Læs mere om den nye parkeringsordning for nul-emissionsbiler (elbiler) her

De fire første timer
1. time / 0 kr. pr. time
2. time / 0 kr. pr. time
3 time / 0 kr. pr. time
4. time / 0 kr. pr. timeEfter de fire timer
Hverdage: 8.00-19.00 / 17 kr. pr. time
Hverdage: 19.00-23.00 / 5 kr. pr. time
Lørdag: 8.00-16.00 / 17 kr. pr. time
Lørdag: 16.00-23.00 / 5 kr. pr. time
Søndag: 8.00-18.00 / Gratis

 

OBS! Følgende dage anses som helligdage:

 • Nytårsdag (1. januar)
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. påskedag
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag (25. december)
 • 2. juledag (26. december)

Følgende dage anses ikke som helligdage:

 • 1. maj
 • Grundlovsdag (5. juni)
 • Juleaftensdag (24. december)
 • Nytårsaftensdag (31. december)

På helligdage anvendes reglerne om søndagsparkering på det pågældende sted, da søndage og helligdage følger de samme regler.

Her finder du Aarhus Kommunes parkeringsprisberegner

Vær opmærksom på at prisberegneren ikke kan bruges i Internet Explorer.

Aarhus Kommune har aftaler med fem forskellige ordninger, der gør det muligt at betale for parkering med smartphone. Ordningerne koster en transaktionsafgift per gang samt den normale parkeringstakst.

Betaling for parkering er forudbetalt - hvad enten man betaler i app eller i betalingsautomat. For at få mere information om betaling med app, kan du besøge udbydernes hjemmesider herunder.

Det er underordnet, hvilken app du bruger. Alle apps er landsdækkende og kan bruges i alle zoner.

Besøg ParkOne

Besøg Easy:Park

Besøg ParkMan

Besøg ParkPark

Besøg OK

Du kan betale med kreditkort ved samtlige billetautomater i Aarhus Kommune.

Fra d. 1. januar 2019 skal du betale forud for din parkering. Det er muligt, at betale forud for op til 72 timer. Du skal desuden indtaste din bils nummerplade, når du forudbetaler for din parkering.

Vær opmærksom på, at et køb ikke kan fortrydes, og at det betalte beløb ikke kan refunderes.

Her finder du svar på en række spørgsmål omkring brugen af de kommunale p-automater.

Jeg har tastet en forkert nummerplade, hvad gør jeg?

Du kan købe en ny billet og sende en kopi af begge billetter ind til parkering@aarhus.dk, med oplysning om dit fulde navn og adresse. Så vi kan tilbagebetale via din Nem-konto. Har du ikke kvitteringerne, kan du sende et skærmdump af din betaling fra banken.

Jeg har købt for lidt parkeringstid, hvad gør jeg?

Hvis du ved en fejl køber for lidt parkeringstid, kan du købe en ny billet med den korrekte ønskede tid og herefter sende en kopi af begge kvitteringer ind til parkering@aarhus.dk. I mailen skal du oplyse dit fulde navn og adresse samt de sidste fire cifre af det kortnummer du benyttede. Har du ikke kvitteringerne kan du sende et skærmdump af din betaling fra banken. Vi kan herefter refundere det beløb, du betalte for den første billet.

Jeg har købt for meget tid, hvad gør jeg?

Vi kan desværre ikke refundere, hvis du har købt for meget parkeringstid, da vi ikke har mulighed for at kontrollere, om du parkerede i hele perioden.

Jeg har tastet forkert nummerplade og fået en afgift, hvad gør jeg?

Du kan klage over din afgift via dette link

Da vi i øjeblikket har en sag kørende i højesteret, med netop dette emne, kan vi desværre ikke love et hurtigt svar. Din afgift vil dog blive sat i bero, indtil du har fået et svar i din e-boks.

Automaten virker ikke, hvad gør jeg?

Du kan gå til nærmeste automat og købe en billet der, eller du kan downloade en af de apps, som står på automaten: ParkOne, ParkPark, Easy Park, ParkMan, WayToPark eller Parkometer. 

Skal jeg betale for parkering, hvis jeg har et handicapskilt?

Nej, med et handicapskilt synligt i vinduet kan du holde gratis ved de offentlige parkeringsautomater.

Hvad koster det at parkere?

Du kan se priserne for parkering i menuen "Priser for parkering", der ligger her ovenfor.

Om aftenen og i weekenderne er det muligt at parkere gratis på nogle af kommunens p-pladser. På p-pladserne kan du orientere dig om, hvornår du kan parkere gratis.

Bemærk: Gældende færdselsregler og evt. lokal skiltning skal altid overholdes

Tidsbegrænset parkering er parkeringspladser med tidsrestriktion. Her skal du altid parkere efter gældende skiltning. Du skal anvende din p-skive og din beboerlicens gælder ikke.  

Har du parkeret i et område med tidsbegrænset parkering, skal du huske at indstille din P-skive.

De områder inden for Ringgaden, hvor der i dag tidsbegrænset parkering, vil løbende blive ændret til betalingsparkering.

Vi starter med at indføre betalingsparkering på Frederiksbjerg. Du skal derfor være opmærksom på ny skiltning i området.

Når vi har indført betalingsparkering, skal du bruge en parkerings-app eller købe en P-billet i parkeringsautomaterne, når du parkerer bilen.

I betalingsparkeringszonen kan der være lokale restriktioner med tidsbegrænsning, hvor parkeringsskiven skal benyttes, da det ikke er en betalingsplads.

Betalingsparkeringen betyder, at man altid skal registrere sin parkering umiddelbart efter ankomst, enten via app eller ved en betalingsautomat, også selvom der måtte være op til to timers rabat det konkrete sted. Det er således ikke nok at stille sin p-skive eller på anden måde gøre opmærksom på, at man kun holder i kort tid.

Læs mere om de to timers rabat her 

Vi indfører løbende betalingsparkeringszoner inden for Ringgaden som et led i parkeringspolitikken 2018.

Når Aarhus Kommune indfører betalingsparkering betyder det, at man altid skal registrere sin parkering umiddelbart efter ankomst, enten via app eller ved en betalingsautomat, også selvom der måtte være op til to timers rabat det konkrete sted. Det er således ikke nok at stille sin p-skive eller på anden måde gøre opmærksom på, at man kun holder i kort tid.

Det betyder, at du skal parkere efter de restriktioner, som fremgår af zoneskiltet, indtil du forlader zonen igen. Derfor skal du betale for din parkering mandag til lørdag kl. 8-23 og søndag kl. 8-18, medmindre du har parkeret på steder med skiltning, der afviger fra zonen. Det kan være hvor der er opsat skilte med lokale tidsrestriktioner. Her skal du anvende din p-skive og respektere de angivne tidsbegrænsninger, og derfor gælder din beboerlicens ikke. 

Læs mere om beboerlicens her