Standsning forbudt: Her må du hverken standse eller parkere. 

 

 

Parkering forbudt: Her må du ikke parkere, men du må standse i op til 3 minutter.
Af- og pålæsning af gods og af- og påstigning af passagerer er tilladt.

Før og efter: Skiltet gælder både før og efter skiltestanderen.

Efter: Skiltet gælder efter skiltestanderen.

Før: Skiltet gælder før skiltestanderen.

Tidsbegrænset parkering: Under skiltet er der anført en tidsbegrænsning af parkeringen; fx 15 minutter, 1 eller 2 timer.

Øverst: Mandag - fredag

Midten: Lørdag

Nederst: Søn- og helligdage

Øvrig tid: Dækker over perioden, der ikke er angivet på tavlen.

Gågade: Her må du ikke parkere, med mindre der er særligt afmærkede parkeringspladser.

Opholds- og legeområde: I dette område må du ikke parkere, med mindre der er særligt afmærkede parkeringspladser.

Parkeringszone starter: Når du har passeret skiltet, er du inde i et parkeringsområde. Gældende færdselsregler skal overholdes. 

Parkeringszone ophører: Når du har passeret skiltet, er du ude af et parkeringsområde.

Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

Ved tidsbegrænset parkering skal du bruge p-skive. Husk, at p-skiven skal indstilles ved parkeringens start.

Det er vigtigt, at din p-skive er intakt.

Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant - medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Husk at se efter øvrige restriktioner.

Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt eller inden for 5 meter før fodgængerfeltet i færdselsretningen.
De 5 meter gælder også, selvom der er lysreguleret.

Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelsti-udkørsel eller mindre end 5 meter foran udkørslen.

Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist på en cykelsti/et fortov.

Du må ikke standse eller parkere ved en ind- og udkørsel.

Den røde linje på billederne illustrerer, hvor vejen ophører, og hvor fortov/cykelsti begynder. Det er ikke tilladt at standse eller parkere på fortov eller cykelsti.

Du må ikke standse eller parkere ved en ind- og udkørsel.

Du må ikke standse eller parkere ved en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke findes en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen.

Du må ikke standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Eller inden for 5 meter før begyndelsen af spærrelinjerne.