Få svar på, om din klage er grundlag for en annullering af p-afgiften, inden du klager.

Følgende liste indeholder en oversigt over, hvornår det er lovligt og dermed muligt at annullere en parkeringsafgift, og hvornår det ikke er. Vi opfordrer dig til at læse den, inden du klager.

Jeg overså skiltet med parkeringsbegrænsninger

Ifølge Færdselsloven er det bilistens eget ansvar at orientere sig om parkeringsrestriktioner, som fremgår af skilte eller vejbaner. Derfor kan en parkeringsafgift ikke annulleres på denne baggrund.

Jeg har fået en parkeringsafgift for et køretøj, som jeg ikke længere er ejer af

Er du blevet pålagt en parkeringsafgift for et køretøj, du ikke længere er ejer af, f.eks. fordi køretøjet er blevet solgt, er der grundlag for annullering af parkeringsafgiften. Klage kan ske via Aarhus Kommunes elektroniske klagesystem.

Andre køretøjer var parkeret som mit, men de er ikke blevet pålagt en parkeringsafgift

Ifølge Færdselsloven har ulovlig parkering af andre køretøjer ikke betydning for din parkeringsafgift. Derfor kan en parkeringsafgift ikke annulleres på denne baggrund.

Der var ikke andre ledige parkeringspladser

Antallet af ledige parkeringspladser har ikke betydning for en parkeringsafgift. Derfor kan en parkeringsafgift ikke annulleres på denne baggrund.

Jeg har fået en parkeringsafgift, selvom jeg har beboerlicens

Er du blevet pålagt en parkeringsafgift i et område, du har indløst beboerlicens til, på trods af, at din parkering overholder parkeringsreglerne for beboerlicensen, kan der være grundlag for annullering af parkeringsafgiften. Klage kan ske via Aarhus Kommunes elektroniske klagesystem.

Her kan du læse mere om reglerne for beboerlicens i de forskellige områder

Her kan du se, om din beboerlicens er udløbet

Køretøjet var kun ulovligt parkeret i kort tid

Ifølge Færdselsloven danner en kortvarig ulovlig parkering ikke grundlag for annullering af en parkeringsafgift, idet Færdselsloven definerer en parkering som enhver hensætning af et køretøj i over 3 minutter med eller uden fører (§2 stk. 18). Kommunes Cityassistener observerer et ulovligt parkeret køretøj i 4 minutter, hvis det holder på et parkeringsforbud. Holder det derimod på et standsningsforbud, er det ingen observationstid. Er du væk fra dit ulovligt parkerede køretøj i længere tid end 4 minutter, kan din parkeringsafgift ikke annulleres. De eneste undtagelser til reglen er, hvis du kan dokumentere, at din parkering danner grundlag for af- eller pålæsning af tungt og omfangsrigt gods, eller hvis din parkering skyldes, at køretøjet grundet uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen.

Få mere information i oversigten over parkeringsforseelser her

Billetautomaten virkede ikke

Aarhus Kommune har opstillet byens parkeringsautomater, så der er en rimelig afstand mellem dem. Hvis den nærmeste parkeringsautomat ikke er funktionsdygtig, kan du derfor med en kort gåtur tilkomme en anden parkeringsautomat. Der er altid maks. 4 minutters gang mellem parkeringsautomaterne.

På hver parkeringsautomat er opsat kort over parkeringsautomater i nærheden, så disse altid er nemme at finde.

Kun hvis der ikke forefindes en funktionsdygtig parkeringsautomat inden for 4 minutters gang, kan der være grundlag for at annullere en parkeringsafgift på denne baggrund.

Endvidere er det også muligt at betale for parkering på de kommunale parkeringspladser gennem smartphone-apps. Vejledning hertil fremgår af informationsskilte på parkeringsautomaterne. 

Her kan du læse mere om betaling med smartphone

Vær opmærksom på, at din klage først er registreret, når du har modtaget en kvittering.

Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet, da en parkeringsafgift ikke er en bøde, men en afgift.

Kan jeg afdrage på en p-afgift?

Hos Opkrævningen kan du høre om dine muligheder for at sætte en regning i bero eller indgå en afdragsordning. Hvis du har gæld til kommunen, kan Opkrævningen hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan du betaler afdrag.

Aarhus Kommune Opkrævning kan kontaktes på telefon nr. 8940 3330.

Hvordan klager jeg over en p-afgift?

Du klager over parkeringsafgiften ved at benytte Aarhus Kommunes elektroniske klagesystem. I systemet kan du også se vores dokumentation for den udstedte parkeringsafgift. Inden du klager, anbefaler vi, at du læser vores liste over velkendte klagepunkter. Du finder listen øverst på denne side.

Gå til Aarhus Kommunes klagesystem

Jeg har klaget over en p-afgift, skal jeg stadig betale den?

Nej, det skal du ikke. Vi sætter automatisk betalingsfristen i bero, når vi modtager din klage.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

Hvis rykkeren er kommet kort tid efter, du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du kontakte opkrævningen på telefon 89 40 33 30.

Har du modtaget en rykker for en parkeringsafgift, du ikke har set i forruden, skal du tjekke din digitale postkasse. Aarhus Kommune sender påmindelser om parkeringsafgifter elektronisk. Ønsker du at se baggrunden for parkeringsafgiften, skal du benytte Aarhus Kommune elektroniske klagesystem, hvor vi har samlet alle data om forseelsen.

Har du behov for yderligere oplysninger om betaling af parkeringsafgifter, kan du altid søge nærmere information hos Opkrævningen i Aarhus Kommune.