• Jeg har fået en parkeringsafgift for et køretøj, som jeg ikke længere er ejer af

Er du blevet pålagt en parkeringsafgift for et køretøj, du ikke længere er ejer af, f.eks. fordi køretøjet er blevet solgt, er der grundlag for annullering af parkeringsafgiften. Du kan indgive din klage via Aarhus Kommunes elektroniske klagesystem.

 

  • Andre køretøjer var parkeret som mit, men de er ikke blevet pålagt en parkeringsafgift

Ifølge Færdselsloven har ulovlig parkering af andre køretøjer ikke betydning for din parkeringsafgift. Derfor kan en parkeringsafgift ikke annulleres på baggrund af dette.

 

  • Billetautomaten virkede ikke

Aarhus Kommune har opstillet byens parkeringsautomater, så der er en rimelig afstand mellem dem. Hvis den nærmeste parkeringsautomat ikke er funktionsdygtig, kan du derfor med en kort gåtur tilkomme en anden parkeringsautomat. Der er altid maks. 4 minutters gang mellem parkeringsautomaterne.

På hver parkeringsautomat er opsat kort over parkeringsautomater i nærheden, så de altid er nemme at finde.

Kun hvis der ikke forefindes en funktionsdygtig parkeringsautomat inden for 4 minutters gang, kan der være grundlag for at annullere en parkeringsafgift på baggrund af dette.

Endvidere er det også muligt at betale for parkering på de kommunale parkeringspladser gennem smartphone-apps. Vejledning hertil fremgår af informationsskilte på parkeringsautomaterne. 

Her kan du læse mere om betaling med smartphone

 

  • Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet, da en parkeringsafgift ikke er en bøde, men en afgift.

 

  • Kan jeg afdrage på en p-afgift?

Hos Opkrævningen kan du høre om dine muligheder for at sætte en regning i bero eller indgå en afdragsordning. Hvis du har gæld til kommunen, kan Opkrævningen hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan du betaler afdrag.

Aarhus Kommune Opkrævning kan kontaktes på telefon nr. 8940 3330.

 

  • Jeg ønsker at at få min parkeringsafgift annulleret

Du har udelukkende mulighed for at få annulleret din parkeringsafgift, hvis den ikke er korrekt pålagt. Om en parkeringsafgift er korrekt pålagt, afhænger af saglige og lovlige hensyn. Det betyder, at Aarhus Kommune ikke kan inddrage dit personlige syn på sagen, medmindre det er begrundet i saglige og lovlige hensyn.

Aarhus Kommune er en forvaltningsmyndighed, som skal følge forvaltningsretlige lovregler og principper. Det indebærer blandt andet, at Aarhus Kommune skal træffe identiske afgørelser i sager med identiske omstændigheder, samt at borgere kan stole på administrativ praksis og retspraksis. Det vil sige, at findes der en afgørelse fra en sag, som er identisk med din situation, vil Aarhus Kommune være forpligtet til at følge afgørelsen, medmindre andet fremgår af loven.

 

  • Jeg har klaget over en p-afgift, skal jeg stadig betale den?

Nej, det skal du ikke. Vi sætter automatisk betalingsfristen i bero, når vi modtager din klage.

 

  • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

Hvis rykkeren er kommet kort tid efter, du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du kontakte opkrævningen på telefon 89 40 33 30.

Har du modtaget en rykker for en parkeringsafgift, du ikke har set i forruden, skal du tjekke din digitale postkasse. Aarhus Kommune sender påmindelser om parkeringsafgifter elektronisk. Ønsker du at se baggrunden for parkeringsafgiften, skal du benytte Aarhus Kommune elektroniske klagesystem, hvor vi har samlet alle data om forseelsen.

Har du behov for yderligere oplysninger om betaling af parkeringsafgifter, kan du altid søge nærmere information hos Opkrævningen i Aarhus Kommune.