Du kan købe en licens til et køretøj med monteret udstyr eller værktøj, som er nødvendigt for at udføre et stykke arbejde. Det kan for eksempel være et køretøj med tank til slamsugning mv.

Når du søger om en licens, skal du dokumentere, at det monterede udstyr eller værktøj er nødvendigt for at kunne udføre arbejdet.

Når du har fået en licens, og køretøjet bruger sin udstyr eller værktøj, eller lignende aktivt i arbejdet, er køretøjet et arbejdsredskab, der er undtaget fra Færdselsloven. Aarhus Kommune udsteder en midlertidig tilladelse til råden over vejareal jf. §80 i vejloven og §66 i privatvejsloven.

Når køretøjet har en licens, kan det placeres på offentligt vejareal. Licensen er dog kun gyldig, når det overholder:

  1. Ufravigelige standsningsforbud
  2. Kravene til afspærring
  3. Tidsreglerne i de forskellige zoner i Aarhus

1) Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

2) Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen

3) Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov

4) Standsning eller parkering må ikke ske på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen

5) Standsning eller parkering må ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,

6) Standsning eller parkering må ikke ske på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,

7) Standsning eller parkering må ikke ske ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje

Behov for at standse på stederne nævnt i pkt. 1-7

Du skal indsende ansøgning om rådighedstilladelse, hvor der kan være betydelige krav til afmærkningen.

Akutarbejde ved personfare eller bygningsfare

Hvis det drejer sig om akutarbejde med personfare- eller bygningsfare, så bliver man jf. vejlovens §30 undtaget fra parkerings- og standsningsreglerne.

Det er dog entreprenøren, der skal bevise, at dette akutarbejde omhandlede personfare- eller bygningsfare.

Selv ved akutarbejde med personfare- eller bygningsfare, så skal entreprenøren fortsat sørge for trafiksikkerhed og fremkommelighed på stedet.

Vær opmærksom på, at der vil blive pålagt en p-afgift for en ulovlig parkering, hvis de ufravigelige standsningsforbud ikke er overholdt.

Når du placerer køretøjet på et offentligt vejareal, skal du overholde en række krav.

Vær opmærksom på, at der vil blive pålagt en p-afgift for en ulovlig parkering, hvis kravene til afspærring af køretøjet ikke er overholdt. Nedenfor kan du se, hvordan du afspærrer dit køretøj korrekt:

  • O45 spærrebom påklistret køretøjer
  • A39 vejarbejde påklistret køretøjet
  • Blinkende lygte på køretøjet
  • Slangen skal over 2,4 eller også skal fortovet være afspærret med N44 lægter og kegler, og fodgængere henvises til modsatte fortov.

Se her, hvordan du afspærrer korrekt

Når du placerer køretøjet på et offentligt vejareal i Aarhus, skal du overholde zonernes tidsregler.

Vær opmærksom på, at der vil blive udstedt en p-afgift, hvis tidsreglerne ikke er overholdt. 

 

Zone Gule veje Lilla veje Røde veje Sorte veje
Tidsinterval Kl. 0-24 alle ugens dage Kl. 0-24 alle ugens dage undtagen: onsdage 8-16 og lørdage 06-16 Kl. 0-24 alle ugens dage undtagen: 7-9 og 15-18 i hverdage Kl. 01-06 alle ugens dage
Forklaring Her kan arbejdet altid udføres.  Arbejdet kan ikke udføres onsdag og lørdag i ovennævnte tidsperiode.  Arbejdet kan kun udføres uden for myldretid.  Arbejdet kan kun udføres om natten.
Arbejde uden for intervallerne (licensen gælder ikke uden for ovenstående tidsintervaller)  

Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:

Onsdag: 6-16
Søndag: 6-16

Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:

7-9 og 15-18 i hverdage

Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:

06-01 alle ugens dage

 

Hvis du har brug for at råde over vejen i længere tid, kan du læse mere om råden over vejareal her

Vær opmærksom på, at der vil blive pålagt en p-afgift for en ulovlig parkering, hvis tidsreglerne i de enkelte zoner ikke er overholdt. 

Du skal altid placere køretøjet på vejen. Vejen er, modsat fortov og cykelstier, indrettet til køretøjer, og derfor er det mere sikkert at placere køretøjet her.

Hvis Aarhus Kommune har givet en anden tilladelse til råden over vejareal, så skal den tilladelse altid respekteres.

Se de udstedte tilladelser her

Licensen gælder for 6 måneder ad gangen fra godkendelsestidspunktet.

Licensen koster 500 kr. for 6 måneder.

Hvis vilkårene overtrædes, medfører det en påtale. Ved gentagende overtrædelse af vilkårene, kan licensen blive inddraget.