Hvis du har et blåt handicapskilt i forruden på din bil, giver det nogle særlige rettigheder for parkering på de kommunale parkeringspladser i Aarhus Kommune. Først og fremmest giver skiltet ret til at parkere på de pladser, der er reserveret til handicapparkering. Derudover har biler med et handicapskilt i forruden også ret til at:

  • Parkere gratis på kommunale betalingsparkeringspladser.
  • Parkere i op til en time på steder, hvor tidsbegrænsningen er 15 eller 30 minutter.
  • Parkere ubegrænset på steder med en, to eller tre timers parkering.
  • Parkere i 15 minutter på steder, hvor af- og pålæsning er tilladt.
  • Parkere ubegrænset på en, to eller tre timers handicapparkeringsspladser, med mindre der er angivet en tidsbegrænsning på skiltet med handicapsymbolet.

De særlige rettigheder for parkering gælder kun, hvis dit handicapskilt er placeret i bilens forrude, så det er synligt for kontrol. Husk også at indstille p-skiven. Hvis der ikke er en handicapplads, eller pladsen er optaget, må du som indehaver af et handicapskilt parkere på en almindelig parkeringsplads.

Vær desuden opmærksom på, at parkeringsreglerne udelukkende gælder, når du parkerer på offentlige områder. På private områder, fx ved boligselskaber og indkøbscentre, skal du altid følge de regler, som fremgår af skiltningen på stedet.

Du kan få etableret en handicapplads ved din bopæl eller arbejdsplads, hvis du har et gyldigt blåt handicapskilt, og hvis der kan findes en placering, hvor der ikke er praktiske eller trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Ansøgning

Du skal udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte en kopi af dit gyldige handicapskilt.
Når vi modtager din ansøgning, skal den godkendes af Østjyllands Politi og Mobilitet, Anlæg og Drift. Det vil normalt ske på et møde, som afholdes hver 14. dag (dog med undtagelse af juli og december måned).

Personlige oplysninger om besidder af handicapparkeringskort

Personlige oplysninger om besidder af handicapparkeringskort

Fx 03.08.2020
Kontaktoplysninger - hvis du søger på vegne af en anden

Kontaktoplysninger - hvis du søger på vegne af en anden

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysningerUdfyldes hvis du ønsker en plads ved dit arbejde


Dokumentation

Dokumentation

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Hvis du ønsker at få etableret en handicapplads på en privat fællesvej, skal du ansøge via nedenstående link.

Skal du ikke længere bruge din plads på grund af flytning, eller har du kendskab til en plads, der ikke bliver benyttet, så hører vi meget gerne fra dig.

Når vi modtager din ansøgning, skal den godkendes af Østjyllands Politi og Mobilitet, Anlæg og Drift. Det vil normalt ske på et møde, som afholdes hver 14. dag (dog med undtagelse af juli og december måned).

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

En række forhold kan have betydning for etableringen af en handicapplads. Læs herunder for at få mere information om nogle gængse retningslinjer.

Etablering af handicapplads på offentlige veje

På offentlige veje kan der etableres en handicapplads uden beregning for dig som ansøger, men vær opmærksom på, at pladsen er tilgængelig for alle biler med blåt handicapskilt.

Etablering af handicapplads på private fællesveje

Hvis du ønsker en handicapplads på en privat fællesvej, skal vejejeren, eller en med de vejberettigedes accept, søge godkendelse hos Mobilitet, Anlæg og Drift. Vær opmærksom på, at det efter reglerne i Privatvejsloven er dig som ansøger eller vejejeren, der skal betale udgifterne til etableringen af pladsen.

Etablering af handicapplads på private veje (boligforeninger m.v.)

Hvis du ønsker en handicapplads på en privat vej eller en privat grund (fx en boligforening), skal du henvende dig til grundejeren. Mobilitet, Anlæg og Drift kan desværre ikke være behjælpelig i denne situation.

Reservering af parkeringsplads til enkeltpersoner

Det er som udgangspunkt ikke muligt for kommunen at reservere parkeringspladser til enkeltpersoner, da handicappladser på offentlig vej skal være tilgængelige for alle. Ansøger du om at få en handicapplads reserveret til dit køretøj, skal der være "særligt tungtvejende hensyn," der taler for dette. Hvis du gentagne gange oplever, at handicappladsen nær din bopæl eller arbejdsplads er optaget, har du mulighed for at ansøge om etablering af en ekstra plads.