Aarhus Kommune arbejder hele tiden på at udvide antallet af parkeringspladser med ladepunkter reserveret til elbiler. I Aarhus har vi 143 offentligt tilgængelige ladestandere med omkring 267 ladepunkter. Af disse står 87 af ladestanderne på offentlige vejarealer og har ca. 172 ladepunkter. Vi forventer, at antallet af ladestandere vil stige yderligere i løbet af 2022. 

I Aarhus Kommune er en plads med en ladestander en ladeplads, og ikke en parkeringsplads. Derfor opfordrer vi alle elbilister til at flytte deres bil fra ladepladsen, så snart bilen er opladt, så flere kan få gavn af lademulighederne.

På steder hvor der er opsat en ladestander, men intet skilt med elbilsymbol, kan alle køretøjer parkere.

På steder hvor der er opsat en ladestander og skiltet med elbilsymbol, kan kun elbiler og hybridbiler parkere.

På steder hvor der er opsat en ladestander og skiltet med elbilsymbol og tidsbegrænsning, kan kun elbiler og hybridbiler parkere, og parkeringsskiven skal indstilles.

Hvilke biler må holde på elbilspladserne?

  • Elbiler: Eldrevne køretøjer, der udelukkende drives af el. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
  • Plugin-hybridbiler: Køretøjer, der drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af ekstern strømforsyning. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.

Du skal være opmærksom på, at hybridbiler uden plugin ikke indgår i gruppen af elbiler.

Aarhus Kommune arbejder på højtryk for at udvide antallet af elbilspladser samt på at få indført 3-timers tidsbegrænsning på alle elbilspladser inden for Ringgaden samt på Langenæs.

Tidsbegrænsning skal sikre udskiftning på pladserne, så de får reel funktion som ladepladser frem for parkeringspladser. Tidsbegrænsningen betyder, at elbiler må parkere gratis i 3 timer på de reserverede elbilspladser på hverdage og lørdage fra kl. 08.00-23.00 samt på søndage fra kl. 08.00-18.00.

Du skal altid huske at stille din p-skive, når du parkerer på en tidsbegrænset elbilsplads.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at betale for parkering på disse tidsbegrænsede pladser for på den måde at forlænge parkeringstiden ud over de 3 timer. Når de 3 timer er gået, skal elbilen således flyttes fra ladepladsen.

Aarhus Kommune arbejder på at etablere flere pladser reserveret til elbiler uden for Ringgaden. Disse pladser vil, ligesom pladserne inden for Ringgaden, blive underlagt en 3-timers tidsbegrænsning. Tidsbegrænsning skal sikre udskiftning på pladserne, så de får reel funktion som ladepladser frem for parkeringspladser.

Du skal derfor altid huske at stille din p-skive, når du parkerer på de reserverede elbilspladser.

Det er på nuværende tidspunkt gratis at parkere på de tidsbegrænsede elbilspladser i op til 3 timer. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at betale for parkering på disse tidsbegrænsede pladser for på den måde at forlænge parkeringstiden ud over de 3 timer. Når de 3 timer er gået, skal elbilen således flyttes fra ladepladsen.

Husk, at du altid skal stille din p-skive, når du parkerer på en tidsbegrænset elbilsplads.

Byrådet har for nylig vedtaget, at elbiler i perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2025 fritages for betalingsparkering i de første fire timers parkering pr. kalenderdøgn i rød, gul og grøn zone. Efter de fire timers parkering betaler elbiler samme timetakst som hybrid-, benzin- og dieselbiler i grøn zone.

Ordningen er en rabatordning, hvor taksten de 4 første timer er til 0 kr. Man skal derfor, ved parkeringens start, registrere sig i automat eller app.

De nye regler, der træder i kraft 1. oktober 2021, ændrer ikke på den 3-timers tidsbegrænsning på elbilspladserne. Det er derfor fortsat kun tilladt at parkere i 3 timer på disse pladser - og man kan fortsat ikke forlænge parkeringstiden udover de 3 timer ved at betale for parkeringen.

 

Har du brug for at få opsat en ladestander ved din bopæl, din arbejdsplads eller din forretning, kan du kontakte en af de private operatører. Såfremt ladestanderen skal opsættes på et offentligt vejareal skal placering, udformning m.m. godkendes af Aarhus Kommune. Der kan ikke opsættes ladestandere til privat eller delvist privat brug, på offentlige vejarealer.

Det er ikke muligt at få tilladelse til at trække et kabel fra egen ejendom over offentligt vejareal, for at oplade sin elbil. Det er af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Der kan heller ikke gives tilladelse selvom kablet er monteret eller nedgravet i eller på belægningen.