Find nærmeste ladestander fra Clever

Find nærmeste ladestander fra E.ON

 

Der er i dag 50 ladestandere på offentlige veje i Aarhus. Det giver mulighed for at få opladning på ca. 100 af kommunens parkeringspladser.

Definition af elbiler:

  • Elbiler: Eldrevne køretøjer som udelukkende drives af el. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
  • Plugin hybrid biler: Køretøj som drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af ekstern strømforsyning. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
  • Hybridbiler uden plugin: Køretøj som drives af el i kombination benzin, diesel, naturgas eller biogas og hvor opladningen af køretøjet sker ved hjælp af intern strømforsyning. Disse køretøjer indgår ikke i gruppen elbiler.

Alle kommunale ladestandere ejes og drives af E.ON, på nær ladestanderne i Navitas, der ejes og drives af Clever. Udover ladestanderne i Navitas har Clever også opstillet standere på en række private arealer i Aarhus Kommune.

  • På kommunale placeringer, der drives af E.ON, er der hvert sted opsat tre ladestandere. Hver stander kan lade to biler. Det giver altså i alt seks parkeringspladser med lademulighed hvert sted.
  • På hver adresse er der én parkeringsplads ud af de seks, som er skiltet med særlig signatur og forbeholdt elbiler.
  • Som bilist med elbil skal du på lige fod med alle andre betale for at parkere de steder, hvor ladestanderne er placeret på betalingsparkeringspladser. Det gælder også de parkeringspladser, som ved skiltning eller afmærkning er reserveret specielt til elbiler. 

Har du brug for at få opsat en ladestander ved din bopæl, din arbejdsplads eller din forretning, kan du kontakte en af de private operatører. Såfremt ladestanderen skal opsættes på et offentligt vejareal skal placering, udformning m.m. godkendes af Aarhus Kommune.