Find nærmeste ladestander fra Clever

Find nærmeste ladestander fra E.ON

Find flere ladestander hos elbilviden.dk

 

Der er i dag 60 ladestandere på offentlige vejarealer i Aarhus, med i alt 120 ladepunkter. Hertil kommer omkring 50 offentligt tilgængelige ladestandere, med yderligere 100 ladepunkter. Der er altid flere ladepunkter på vej i Aarhus Kommune.

Definition af elbiler:

  • Elbiler: Eldrevne køretøjer som udelukkende drives af el. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
  • Plugin hybrid biler: Køretøj som drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af ekstern strømforsyning. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
  • Hybridbiler uden plugin: Køretøj som drives af el i kombination benzin, diesel, naturgas eller biogas og hvor opladningen af køretøjet sker ved hjælp af intern strømforsyning. Disse køretøjer indgår ikke i gruppen elbiler.

I Aarhus Kommune er en plads med en ladestander en ladeplads, og ikke en parkeringsplads. Derfor opfordrer vi alle elbilister til at flytte deres bil fra ladepladsen, så snart bilen er opladt, så flere kan få gavn af lademulighederne. Yderligere gælder for parkering:

  • Ved hver lokation med ladestandere, er der skiltede, reserverede pladser til elbiler. Den særlige signatur gør at pladsen er forbeholdt elbilister i elbiler og plugin-hybridbiler.
  • I en betalingszone, hvor en elbilplads er skiltet som ovenfor, og i øvrigt er skiltet med en 3-timers tidsbegrænsning, er det gratis at parkere sin elbil der i de første tre timer. Derefter skal bilen flyttes og man betaler på lige fod med alle andre.
  • Det er kun de særligt skiltede elbilspladser der har 3-timers gratis parkering. Inden udgangen af 2021, er håbet at Aarhus Kommune kan tilbyde 4-timers gratis parkering på alle offentlige parkeringsarealer.

Har du brug for at få opsat en ladestander ved din bopæl, din arbejdsplads eller din forretning, kan du kontakte en af de private operatører. Såfremt ladestanderen skal opsættes på et offentligt vejareal skal placering, udformning m.m. godkendes af Aarhus Kommune. Der kan ikke opsættes ladestandere til privat eller delvist privat brug, på offentlige vejarealer.