Der er i dag 50 ladestandere på offentlige veje i Aarhus. Det giver mulighed for at få opladning på ca. 100 af kommunens parkeringspladser.

Alle kommunale ladestandere ejes og drives af E.ON, på nær ladestanderne i Navitas, der ejes og drives af Clever. Udover ladestanderne i Navitas har Clever også opstillet standere på en række private arealer i Aarhus Kommune.

  • På kommunale placeringer, der drives af E.ON, er der hvert sted opsat tre ladestandere. Hver stander kan lade to biler. Det giver altså i alt seks parkeringspladser med lademulighed hvert sted.
  • På hver adresse er der én parkeringsplads ud af de seks, som er skiltet med særlig signatur og forbeholdt elbiler.
  • Som bilist med elbil skal du på lige fod med alle andre betale for at parkere de steder, hvor ladestanderne er placeret på betalingsparkeringspladser. Det gælder også de parkeringspladser, som ved skiltning eller afmærkning er reserveret specielt til elbiler. Det skyldes, at der ikke er et lovligt grundlag for at fritage elbiler fra betaling på parkeringspladser, hvor der er betaling.

Her kan du se, hvor ladestanderne er placeret:

Har du brug for at få opsat en ladestander ved din bopæl, din arbejdsplads eller din forretning, kan du kontakte en af de private operatører. Såfremt ladestanderen skal opsættes på et offentligt vejareal skal placering, udformning m.m. godkendes af Aarhus Kommune.