Hvad er en offentlig vej?

På offentlige veje (kommuneveje) har kommunen ansvaret for vejenes vedligeholdelse. Det er derfor også Aarhus Kommune, der træffer den endelige beslutning om ønsker til ændringer på de offentlige veje i kommunen.

Hvad er en privat fællesvej?

På private fællesveje har vejens grundejere ansvaret for vejens vedligeholdelse. Trafikale ændringer på en privat fællesvej kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune, og vejens grundejere betaler selv for eventuelle ændringer.

Hvad er en privat vej?

På private veje har vejens grundejere ansvaret for vejens vedligeholdelse. Private veje er dog i modsætning til private fællesveje ikke underlagt kommunens myndighed. Derfor kan grundejere på en privat vej for egen regning foretage ændringer på vejen uden at søge Aarhus Kommune om tilladelse. 

Før du går videre, kan du på kortet tjekke om en bestemt vej er offentlig vej (kommunevej), privat fællesvej eller privat vej.

Bor du på en privat fællesvej, så besøg siden her

Aarhusianernes gode idéer til forbedringer på parkeringsområdet er altid velkomne. Hvis ikke vi går videre med din idé nu og her, er der stadig mulighed for, at idéen kommer til at indgå i en fremtidig større plan for parkeringsområdet.

Når vi har modtaget din idé, videregives materialet til den ansvarlige, som registrerer idéen i vores database. 

Det er vigtigt, at idéen beskrives så præcist som muligt, da det gør det nemmere for os at forstå udfordringen. Nogle idéer går vi videre med nu og her, mens andre opbevares i databasen, som vi løbende kigger igennem i forbindelse med større vej- og trafikprojekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at give en individuel tilbagemelding på alle de gode idéer, vi modtager. Til gengæld informerer vi de berørte aarhusianere i deres digitale postkasse, hvis der sker trafikale ændringer i deres nærområde.

Hvis Aarhus Kommune går videre med din idé, betaler vi for udgifterne til ændringerne på offentlig vej.

Vær opmærksom på

For at gøre det nemmere for os at forstå den trafikale udfordring, som din idé belyser, skal nedenstående formular udfyldes så udførligt som muligt.  

Formular til idé til parkeringsændring

På hvilken adresse foreslås ændringen?
I hvilket postnummer og by foreslås ændringen?
Beskriv detaljeret din idé og de trafikale ændringer, der følger af idéen. Eksempel: Vejen er dobbeltrettet, og er på sit bredeste sted 6 meter. Der parkeres biler i begge sider af vejen, hvilket hindrer gennemkørsel. Et parkeringsforbud i den ene side kunne være en løsning.
Upload billeder (gerne flere) af problemet, området eller andet brugbart materiale, for at gøre det nemmere for kommunen at forstå din idé. Hvis du uploader flere filer, skal de markeres og uploades på én gang. Bemærk, at der kun kan oploades PDF- eller Word-filer.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Teknik og Miljø, telefon 8940 4400.

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse - yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med parkeringssager kan du finde her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/parkering