Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Vi behandler jeres ansøgning

Når vi har modtaget jeres ansøgning bliver materialet vurderet af den distriktsansvarlige hos Mobilitet, Anlæg og Drift. Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det bl.a. undersøges om projektet udføres efter vejreglerne, inden der indhentes en teknisk godkendelse af projektet hos Østjyllands Politi.

Du får svar

Vi sender et skriftligt svar på din ansøgning.

Ønsker I, at trafikanterne skal ændre parkeringsvaner på en vej, skal I søge Aarhus Kommune om laver ændringer på denne. Følg denne vejledning, når I søger.

Hvad koster det?

Det er gratis at fremsende forslag og Aarhus Kommune betaler for udgifterne til ændringerne, hvis Aarhus Kommune altså vælger at gå videre med forslaget.

Vær opmærksom på

Vær opmærksom på, at vi nemmest og hurtigst kan behandle ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet nedenfor.

Skriv en kort ansøgning

Beskriv hvilke ændringer I ønsker. Begrund også, hvorfor I ønsker disse ændringer.

Vedlæg gerne tegninger:

  1. Tegningsmateriale

Husk at markere:

  • Bump eller anden fartdæmpende foranstaltning
  • Afmærkning (skilte, vigelinjer mv.)
  • Overkørsler (indkørsler) til ejendomme
  • Dæksler og brønde

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Mobilitet, Anlæg og Drift, telefon 8940 4400

Sagsbehandlingstid

Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 4-6 uger, men kun hvis ansøgningen er fyldestgørende. Dog tages der forbehold for ekstra travlhed i afdelingen, samt muligheden for at få projektet fremlagt for Østjyllands Politi, i det der kun afholdes Færdselsmøder hver 14. dag.