Ansøg om en parkeringsændring herVær opmærksom på, at bilag skal uploades som billedfiler, fx jpg eller png.

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig  for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse - yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med parkeringssager kan du finde her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/parkering

Vi behandler jeres ansøgning

Når vi har modtaget jeres ansøgning bliver materialet vurderet af den distriktsansvarlige hos Mobilitet, Anlæg og Drift. Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det bl.a. undersøges om projektet udføres efter vejreglerne, inden der indhentes en teknisk godkendelse af projektet hos Østjyllands Politi.

Du får svar

Vi sender et skriftligt svar på din ansøgning.

Ønsker I, at trafikanterne skal ændre parkeringsvaner på en vej, kan I søge Aarhus Kommune om at lave ændringer på vejen. Følg denne vejledning, når I søger.

Hvad koster det?

Det er gratis at fremsende forslag og Aarhus Kommune betaler for udgifterne til ændringerne, hvis Aarhus Kommune altså vælger at gå videre med forslaget.

Vær opmærksom på

Vær opmærksom på, at vi nemmest og hurtigst kan behandle ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet nedenfor.

Skriv en kort ansøgning

Beskriv hvilke ændringer I ønsker. Begrund også, hvorfor I ønsker disse ændringer.

Vedlæg gerne tegninger:

  1. Tegningsmateriale

Husk at markere:

  • Bump eller anden fartdæmpende foranstaltning
  • Afmærkning (skilte, vigelinjer mv.)
  • Overkørsler (indkørsler) til ejendomme
  • Dæksler og brønde

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Mobilitet, Anlæg og Drift, telefon 8940 4400

Sagsbehandlingstid

Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 4-6 uger, men kun hvis ansøgningen er fyldestgørende. Dog tages der forbehold for ekstra travlhed i afdelingen, samt muligheden for at få projektet fremlagt for Østjyllands Politi, i det der kun afholdes Færdselsmøder hver 14. dag.