Ændringerne indebærer bl.a. etablering af handicapparkeringspladser, ændring af området for betalingsparkering og oprettelse af parkeringsforbud.

Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Amaliegade og Østergade sydøst for Søndergade. Området er således nu omfattet af betalingsparkering i overensstemmelse med det omkringliggende område. Det betyder, at der fremover skal betales for parkering fra kl. 8.00-23.00 på hverdage, fra kl. 8.00-23.00 på lørdage og fra 8.00-18.00 på søndage og helligdage.

Ændringen har til hensigt at forenkle parkeringsreglerne i området samt sikre en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser, således at der sikres bedst muligt parkeringsudbud for kunder og besøgende.

Som beboer i området er det muligt at tilkøbe en beboerlicens, som giver gratis adgang til parkering fra kl. 17.00-09.00 på hverdage samt hele weekenden. En beboerlicens koster 500 kr. om året.

Dato for godkendelse:

5. december 2019

Aarhus Kommune har ændret parkeringsforholdene på lastepladsen på Borggade ved krydset mod Klostergade. Parkeringsforholdene er ændret, således at tidsrummet, hvori pladsen er forbeholdt lastbiler, indskrænkes. Det betyder, at pladsen fremover vil være forbeholdt lastbiler på hverdage og på lørdage fra kl. 04.00-11.00. På hverdage fra kl. 11.00-23.00, på lørdage fra kl. 11.00-23.00 samt på søndage fra kl. 8.00-18.00 vil pladsen derimod være forbeholdt betalingsparkering.

Dato for godkendelse:

24. oktober 2019

Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Fredensgade, således at området nu er omfattet af betalingsparkering i overensstemmelse med det omkringliggende område. Det betyder, at der fremover skal betales for parkering fra kl. 8.00-23.00 på hverdage, fra kl. 8.00-23.00 på lørdage og fra kl. 8.00-18.00 på søndage og helligdage.

Ændringen har til hensigt at sikre en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser i midtbyen, således at der sikres bedst mulige parkeringsudbud for kunder og besøgende.

Som beboer i området er det muligt at tilkøbe en beboerlicens, der giver gratis adgang til parkering fra kl. 17.00-09.00 på hverdage samt hele weekenden. En beboerlicens koster 500 kr. om året.

Dato for godkendelse:

28. august 2019

Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på begge sider af lastepladsen ved Kystvejen 5-7. Tiltaget sker, fordi de optegnede linjer ligner parkeringsbåse, hvorfor biler parkerer her og blokerer for den nødvendige af- og pålæsning.

Dato for godkendelse:

28. august 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Langelandsgade ud for nr. 8 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

5. december 2019

Aarhus Kommune har oprettet fire parkeringspladser ved Århus 1900 på Marselis Grønnevej. Det skyldes, at der har været uklarheder omkring, hvilke parkeringsvilkår, der har været gældende på området. Fremover vil det således uden tvivl være lovligt at parkere på området.

Dato for godkendelse:

20. juni 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Ringkøbingvej 33 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

D. 10. oktober 2019

Aarhus Kommune har for nylig optegnet parkeringsbaner og spærreflader på Ryhavevej. Tiltaget sker for at gøre tydeliggøre parkeringsforholdene i området, så det bliver nemmere for borgere i området at parkere lovligt. På den måde undgår borgerne parkeringsafgifter, og fremkommeligheden samt oversigtsforholdene bliver bedre.

Dato for godkendelse:

20. juni 2019

Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på begge sider af lastepladsen ved Skolebakken 3-7. Tiltaget sker, fordi de optegnede linjer ligner parkeringsbåse, hvorfor biler parkerer her og blokerer for den nødvendige af- og pålæsning.

Dato for godkendelse:

7. november 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Solhvervsvej over for nr. 16 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

15. august 2019

Aarhus Kommune har ændret parkeringsforholdene på Sommervej 15-31. Kommunen har oprettet parkeringsforbud mod syd og standsningsforbud mod nord. Således vil det fremover være ulovligt at standse et køretøj i mere end 3 minutter, når man kører mod syd, og helt at standse et køretøj, når man kører mod nord.

Tiltaget sker, fordi vejen kun er 6 meter bred. Således er det til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed at parkere på vejen.

Dato for godkendelse:

10. oktober 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Tage-Hansens Gade 31B til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

10. oktober 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Vejlegade foran de Mezas Vej 7 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

20. juni 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Vilhelm Bergsøes Vej ud for nr. 37 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

15. august 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Willemoesgade ud for nr. 5 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

24. oktober 2019

Aarhus Kommune har oprettet parkeringsforbud på den vestlige side af Åbyvej på strækningen mellem Søren Frichs Vej og Chr. Winters Vej.

Det skyldes, at vejen på det meste af strækningen er under 7 meter bred, hvorfor parkering i begge sider af vejen skaber betydelige udfordringer med fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Tiltaget sker på baggrund af en lang række borgerhenvendelser.

Dato for godkendelse:

6. juni 2019