Ændringerne indebærer bl.a. etablering af handicapparkeringspladser, ændring af området for betalingsparkering og oprettelse af parkeringsforbud.

Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Adolph Meyers Vej. Området indgår nu i en parkeringszone, hvor der på hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00-18.00 er en tidsbegrænsning på 3 timer. Ændringen har til hensigt at sørge for en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser på gaden, således at der sikres det bedst mulige parkeringsudbud for området beboere.

Dato for godkendelse:

19. december 2019

Læs referatet fra færdselsmødet 19. december 2019 her (punkt 20)

Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Amaliegade og Østergade sydøst for Søndergade. Området er således nu omfattet af betalingsparkering i overensstemmelse med det omkringliggende område. Det betyder, at der fremover skal betales for parkering fra kl. 8.00-23.00 på hverdage, fra kl. 8.00-23.00 på lørdage og fra 8.00-18.00 på søndage og helligdage.

Ændringen har til hensigt at forenkle parkeringsreglerne i området samt sikre en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser, således at der sikres bedst muligt parkeringsudbud for kunder og besøgende.

Som beboer i området er det muligt at tilkøbe en beboerlicens, som giver gratis adgang til parkering fra kl. 17.00-09.00 på hverdage samt hele weekenden. En beboerlicens koster 500 kr. om året.

Dato for godkendelse:

5. december 2019

Aarhus Kommune nedlægger en korttidsparkeringsplads og
erstatter den med en taxiholdeplads i enden af Bernhardt Jensens
Boulevard. Det er således fremover kun tilladt at parkere på denne
parkeringsplads, såfremt køretøjet anvendes til autoriseret taxikørsel.

Ændringen sker for at tilgodese en øget efterspørgsel efter
parkeringsmuligheder for taxier på Aarhus Ø. 

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Se en tegning af ændringen her.

Aarhus Kommune har ændret parkeringsforholdene på lastepladsen på Borggade ved krydset mod Klostergade. Parkeringsforholdene er ændret, således at tidsrummet, hvori pladsen er forbeholdt lastbiler, indskrænkes. Det betyder, at pladsen fremover vil være forbeholdt lastbiler på hverdage og på lørdage fra kl. 04.00-11.00. På hverdage fra kl. 11.00-23.00, på lørdage fra kl. 11.00-23.00 samt på søndage fra kl. 8.00-18.00 vil pladsen derimod være forbeholdt betalingsparkering.

Dato for godkendelse:

24. oktober 2019

Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Brendstrupvej 5. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

11. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 11. juni 2020 her (punkt 11).

Aarhus Kommune har optegnet spærreflader ved ind- og udkørslen til den tidligere endestation over for Bystævnet 7-9. Spærrefladerne medfører, at en parkeringsbane dannes. Det er således kun tilladt at parkere inden for denne parkeringsbane.

Der er derudover blevet opsat skilte med standsningsforbud både før og ud for den tidligere endestation. Det bliver dermed tydeligt, at det ikke er tilladt hverken at standse eller parkere på denne strækning.

Ændringerne skyldes, at flere borgere i området oplever, at mange køretøjer ofte holder uhensigtsmæssigt parkeret og dermed begrænser både fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 28).

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Chr. Wærums Gade nr. 11A til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

19. december 2019

Se en tegning af ændringen her

Læs referatet fra færdselsmødet 19. december 2019 her (punkt 17)

Aarhus Kommune ændrer en taxiholdeplads til en betalingsparkeringsplads på Christiansgade ud for nr. 25. Der bliver således en ekstra parkeringsplads tilgængelig i området. Der vil gælde de samme regler for pladsen, som for de øvrige betalingsparkeringspladser i gaden. Ændringen sker for at tilgodese ønsket om flere parkeringsmuligheder i gaden. 

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Se en tegning af ændringen her.

Aarhus Kommune fjerner fire taxiholdepladser på Tage-Hansens Gade ud
for det gamle Amtssygehus. Disse pladser ændres til parkeringspladser for almindelige køretøjer på lige vilkår med de øvrige pladser i området. Der kan således fremover parkeres på disse pladser uden tidsbegrænsning. Ændringen sker for at tilgodese et øget behov for parkeringsmuligheder tæt på byens centrum. 

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Se en tegning af ændringen her.

Aarhus Kommune har på baggrund af en ansøgning fra grundejerne etableret en parkeringsforbudszone, som gælder hele Dirch Passers Gade, Otto Brandenburgs Gade og H. C. Tvenges Vej. Ændringen skyldes, at et stort antal utilsigtede parkerede køretøjer begrænser fremkommeligheden på vejene samt forhindrer tømningskøretøjernes adgang til affaldsøerne.

I parkeringsforbudszonen er parkering kun tilladt i de afmærkede båse med en tidsbegrænsning på 3 timer i tidsrummet 08.00-23.00 på hverdage og lørdage, og i tidsrummet 08.00-18.00 på søn-/og helligdage. Tidsbegrænsningen skal sikre, at der sker en passende udskiftning af køretøjer på vejene.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 29).

Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Fredensgade, således at området nu er omfattet af betalingsparkering i overensstemmelse med det omkringliggende område. Det betyder, at der fremover skal betales for parkering fra kl. 8.00-23.00 på hverdage, fra kl. 8.00-23.00 på lørdage og fra kl. 8.00-18.00 på søndage og helligdage.

Ændringen har til hensigt at sikre en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser i midtbyen, således at der sikres bedst mulige parkeringsudbud for kunder og besøgende.

Som beboer i området er det muligt at tilkøbe en beboerlicens, der giver gratis adgang til parkering fra kl. 17.00-09.00 på hverdage samt hele weekenden. En beboerlicens koster 500 kr. om året.

Dato for godkendelse:

28. august 2019

Aarhus Kommune har etableret et standsningsforbud på en afgrænset strækning ud for Fredensgade 16. Ændringen sker for at forhindre, at parkerede biler holder til gene for cyklister. Som reglerne på stedet var før ændringen, holdt disse køretøjer lovligt parkeret, da skraldeøen danner en parkeringsbane. Standsningsforbuddet gør det ulovligt at standse og parkere på denne strækning, hvilket letter cyklisters færdsel på Fredensgade.

Dato for godkendelse:

5. december 2019

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 5. december 2019 her (punkt 12).

Aarhus Kommune ændrer vilkårene for parkering i parkeringsbanen på
Frederiks Allé mellem Sankt Nicolaus Gade og Thomas Jensens Allé. Det har hidtil været tilladt at parkere på strækningen i 30 minutter i et afgrænset tidsrum. Reglerne ændres nu, så pladserne fremover bliver omfattet af betalingsparkering. Der skal således betales for at parkere på pladserne fra mandag-lørdag i tidsrummet 8.00-23.00 samt søndag i tidsrummet 8.00-18.00.

Ændringen sker for at begrænse trafikfarlige situationer. Busserne i
området oplever gener ved den store udskiftning af køretøjer på pladserne, da disse begrænser oversigtsforholdene. Det forventes, at indførslen af betalingsparkering vil formindske udskiftningen af køretøjer, hvorfor busserne får bedre mulighed for at orientere sig i trafikken og undgå trafikfarlige situationer.

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads ud for Fuglesangs Allé 115 til en handicapparkeringsplads. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 24).

Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads ud for Gustav Wieds Vej 25 til en handicapparkeringsplads. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 23).

Aarhus Kommune forlænger det eksisterende standsningsforbud på
Karupvej ud for nr. 7. Man må således fremover hverken standse eller
parkere på det runde hjørne i svinget. Ændringen sker for at lette
oversigtsforholdene og dermed undgå trafikfarlige situationer.

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Se en tegning af ændringen her.

Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads til en handicapparkeringsplads ud for Kildegården 10 (ud mod Adolph Meyers Vej). Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 22).

Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på begge sider af lastepladsen ved Kystvejen 5-7. Tiltaget sker, fordi de optegnede linjer ligner parkeringsbåse, hvorfor biler parkerer her og blokerer for den nødvendige af- og pålæsning.

Dato for godkendelse:

28. august 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Langelandsgade ud for nr. 8 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

5. december 2019

Aarhus Kommune har fjernet alle eksisterende skilte på en strækning på Louisevej, som er blevet erstattet med et standsningsforbud på hele den vestlige side af vejen i tidsrummet 07.30-08.30 alle dage. Derudover er kantsten ved busstoppestederne blevet afmærket med gult, så det tydeligt fremgår, at det ikke er tilladt at parkere på den givne strækning.

Ændringen sker på baggrund af indberetninger fra borgere i området, der oplever store problemer med fremkommelighed og trafiksikkerhed på Louisevej. Dette er et problem, da vejen er en væsentlig adgangsvej til og fra et større boligområde samt er en skole- og busvej.

Dato for godkendelse:

30. april 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 30. april 2020 her (punkt 9).

Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads på Marselis Boulevard ud for nr. 34. Der er således nu fire handicapparkeringspladser foran beboelsen. Etableringen af den ekstra handicapparkeringsplads sker efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

23. januar 2020

Se en tegning af ændringen her

Læs referatet fra færdselsmødet 23. januar 2020 her (punkt 8)

Aarhus Kommune har oprettet fire parkeringspladser ved Århus 1900 på Marselis Grønnevej. Det skyldes, at der har været uklarheder omkring, hvilke parkeringsvilkår, der har været gældende på området. Fremover vil det således uden tvivl være lovligt at parkere på området.

Dato for godkendelse:

20. juni 2019

Aarhus Kommune har nedlagt en handicapparkeringsplads ud for Montanagade 33. Dette er sket, da pladsen ikke længere benyttes regelmæssigt.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover ikke kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan fortsat ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 27).

Aarhus Kommune har flyttet to handicapparkeringspladser fra Vilhelm Bergsøes Vej ud for nr. 65 til Møllevangs Allé. Dette sker efter ønske fra beboere i området, som er stærkt gangbesværede. I samme forbindelse nedlægges de eksisterende handicapparkeringspladser på Vilhelm Bergsøes Vej.

Ændringen betyder, at benyttelse af de to handicapparkeringspladser på Møllevangs Allé kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

6. februar 2020

Se ændringerne på et kort her

Læs referatet fra færdselsmødet 6. februar 2020 (punkt 9)

 

Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på lokalvejen bag buslommen i den sydvestlige side af Nørreport mellem Nørregade og Studsgade i retning mod havnen. Det er således ikke længere tilladt hverken at parkere eller standse på strækningen.

Ændringen sker, fordi der opleves problemer med øget trafik ved påstigning på busruten Kombardo Expressen. Denne trafik spærrer for cykeltrafik samt bilers adgang til/fra parkeringspladsen bag bebyggelsen og adgangen til Studsgade.

Dato for godkendelse:

23. januar 2020

Se en tegning af ændringen her

Læs referatet fra færdselsmødet 23. januar her (punkt 9)

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Ringkøbingvej 33 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

D. 10. oktober 2019

Aarhus Kommune har for nylig optegnet parkeringsbaner og spærreflader på Ryhavevej. Tiltaget sker for at gøre tydeliggøre parkeringsforholdene i området, så det bliver nemmere for borgere i området at parkere lovligt. På den måde undgår borgerne parkeringsafgifter, og fremkommeligheden samt oversigtsforholdene bliver bedre.

Dato for godkendelse:

20. juni 2019

Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på begge sider af lastepladsen ved Skolebakken 3-7. Tiltaget sker, fordi de optegnede linjer ligner parkeringsbåse, hvorfor biler parkerer her og blokerer for den nødvendige af- og pålæsning.

Dato for godkendelse:

7. november 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Skovvejen ud for nr. 44 til en handicapparkeringsplads. Dette sker, da beboere i området oplever, at de to eksisterende handicappladser ofte er optaget.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

19. december 2019

Se en tegning af ændringen her

Læs referatet fra færdselsmødet 19. december 2019 her (punkt 18)

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Solhvervsvej over for nr. 16 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

15. august 2019

Aarhus Kommune har ændret parkeringsforholdene på Sommervej 15-31. Kommunen har oprettet parkeringsforbud mod syd og standsningsforbud mod nord. Således vil det fremover være ulovligt at standse et køretøj i mere end 3 minutter, når man kører mod syd, og helt at standse et køretøj, når man kører mod nord.

Tiltaget sker, fordi vejen kun er 6 meter bred. Således er det til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed at parkere på vejen.

Dato for godkendelse:

10. oktober 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Tage-Hansens Gade 31B til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

10. oktober 2019

Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads til en handicapparkeringsplads ud for Tage-Hansens Gade 17. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 25).

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Vejlegade foran de Mezas Vej 7 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

20. juni 2019

Aarhus Kommune har etableret en spærreflade på hjørnet ud for Nørre Allé 100 ved Vesterbro Torv, der grænser op til den eksisterende parkeringsbane. I forlængelse af dette er skiltningen på stedet ændret til betalingsparkering i tidsrummet 08.00-23.00 på hverdage og lørdage samt i tidsrummet 08.00-18.00 på søndage og helligdage.

Ændringerne sker på baggrund af ønske fra buschauffører, der oplever, at køretøjer ofte holder til gene for busser i krydset ved Vesterbro Torv.

Dato for godkendelse:

30. april 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 30. april 2020 her (punkt 10).

Aarhus Kommune udvider de nuværende taxiholdepladser/lastepladser fra
to til fire pladser på Vestergade ud for Vor Frue Kirke. Det betyder samtidig, at to betalingsparkeringspladser forsvinder, mens en enkelt bibeholdes tættest på Nygade.

Det er således kun tilladt at parkere på parkeringspladserne reserveret til taxier, hvis køretøjet anvendes til autoriseret taxikørsel. Lastbiler er undtaget standsningsforbuddet mandag-lørdag i tidsrummet 04.00-13.00.

Ændringen sker for at tilgodese den øgede efterspørgsel efter parkeringsmuligheder for taxier tæt på byens centrum. 

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Se en tegning af ændringen her.

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Vilhelm Bergsøes Vej ud for nr. 37 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

Dato for godkendelse:

15. august 2019

Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Willemoesgade ud for nr. 5 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

24. oktober 2019

Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads til en handicapparkeringsplads ud for Åbenrågade 9a. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

Dato for godkendelse:

19. juni 2020

Se en tegning af ændringen her.

Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 26).

Aarhus Kommune har oprettet parkeringsforbud på den vestlige side af Åbyvej på strækningen mellem Søren Frichs Vej og Chr. Winters Vej.

Det skyldes, at vejen på det meste af strækningen er under 7 meter bred, hvorfor parkering i begge sider af vejen skaber betydelige udfordringer med fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Tiltaget sker på baggrund af en lang række borgerhenvendelser.

Dato for godkendelse:

6. juni 2019

Aarhus Kommune flytter taxiholdepladsen ud for Østergade nr. 14 til den
modsatte ende af samme parkeringsbane. Pladsen kommer således tættere på Hotel Scandic, hvilket imødegår ønske fra både taxibranchen og Hotel Scandic. Ændringen betyder, at den nuværende taxiholdeplads overgår til almindelig parkeringsplads på lige vilkår med de øvrige pladser i parkeringsbanen.

Dato for godkendelse:

13. august 2020

Se en tegning af ændringen her.