Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på lokalvejen bag buslommen i den sydvestlige side af Nørreport mellem Nørregade og Studsgade i retning mod havnen. Det er således ikke længere tilladt hverken at parkere eller standse på strækningen.

Ændringen sker, fordi der opleves problemer med øget trafik ved påstigning på busruten Kombardo Expressen. Denne trafik spærrer for cykeltrafik samt bilers adgang til/fra parkeringspladsen bag bebyggelsen og adgangen til Studsgade.

Dato for godkendelse:

23. januar 2020