Det er ulovligt at parkere et køretøj i 2. position. Det vil sige, at man ikke må parkere ud for et andet køretøj, som er parkeret langs fortovskanten i vejens kørselsretning. Parkeringen er ulovlig, fordi den hæmmer oversigtsforholdene, fremkommeligheden og trafiksikkerheden for øvrige trafikanter.