Det er ulovligt at standse eller parkere på en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. Det er desuden ulovligt at standse eller parkere på en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj hindres. Dette er ulovligt, fordi det vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og ikke mindst trafiksikkerhed.