Det er ulovligt at standse eller parkere på en bro over en motorvej, i en viadukt eller i en tunnel. Dette er ulovligt, fordi det vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og ikke mindst trafiksikkerhed.