Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en strækning med standsningsforbud. Forbuddet er tydeligt markeret med skilt eller ubrudt gul kantlinje. Skiltet er illustreret på billedet nedenfor.

Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.