Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj mindre end tre meter fra en spærrelinje, medmindre der er en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen. En spærrelinje er en fuldt optrukket linje, der angiver adskillelse mellem vognbaner. Det er af hensyn til trafiksikkerheden ulovligt at standse tæt på en spærrelinje, da det hæmmer andre trafikanters mulighed for at passere det standsede køretøj.