Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i en særlig afgrænset bane. En særlig afgrænset bane er et område på kørebanen, hvor bestemte trafikretninger eller bestemte færdselsarter er afmærket på vejen. Det vil typisk være sving- og busbaner. Det er ulovligt, fordi parkering i disse områder vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.