Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj helt eller delvist på en spærreflade. En spærreflade er et skraveret område på kørebanen. Det er ulovligt, fordi spærreflader er placeret på steder, hvor køretøjer vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.