Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj uden for de afmærkede båse i en zone med standsningsforbud. Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed. Standsningsforbuddet er tydeligt markeret med skilte ved alle indfaldsveje til zonen.