Det er ulovligt at parkere et køretøj på en strækning med betinget standsningsforbud. Det er derimod lovligt at standse et køretøj på strækningen og foretage af- og påstigning. En standsning varer op til 3 minutter, mens en parkering varer længere tid end det. Forbuddet er tydeligt markeret med skilte.

Parkeringen er ulovlig, fordi betinget standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.