Det er ulovligt at parkere et køretøj på en strækning, hvor skilte eller brudte gule kantlinjer indikerer, at der er parkeringsforbud. Derimod er det lovligt at standse et køretøj i op til 3 minutter på en sådan strækning. Parkeringsforbuddet er gældende, fordi parkering på strækningen vil være til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.