Det er ulovligt at parkere et køretøj i et opholds- og legeområde uden for en afmærket parkeringsbås. Det skyldes, at der i sådanne områder ønskes at gøre plads til udendørs ophold og leg, specielt for børn, hvilket skaber større krav til trafikanters oversigtsforhold. Opholds- og legeområder er markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning.