Det er ulovligt at parkere et køretøj i en gågade-zone uden for en afmærket parkeringsbås. En gågade-zone er tydeligt afmærket med skilte ved zonens begyndelse og slutning. Parkeringen er ulovlig, fordi der i en gågade-zone ønskes at give plads til gående på gaden, således at et rigt byliv kan eksistere.