Det er ulovligt at parkere et køretøj uden for de afmærkede båse i en zone med parkeringsforbud. Det er derimod lovligt at standse et køretøj i op til 3 minutter i zonen. Forbudszoner oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed. Forbuddet er tydeligt markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning.