Det er ulovligt at parkere et køretøj i en cykelgade-zone uden for en afmærket parkeringsbås. En cykelgade-zone er afmærket med skilte ved zonens begyndelse og slutning. Parkeringen er ulovlig, fordi der i en cykelgade-zone ønskes at give plads til cyklister i byen.