Det er ulovligt at parkere et køretøj på en parkeringsplads uden for eller delvist uden for en afmærket parkeringsbås. Det skyldes, at køretøjet i så fald enten optager flere parkeringsbåse end nødvendigt eller er til gene for øvrige trafikanters fremkommelighed, oversigtsforhold og trafiksikkerhed.