Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i et fodgængerfelt eller inden for 5 meter foran et fodgængerfelt. Det skyldes, at en sådan standsning/parkering hæmmer oversigtsforholdene for andre trafikanter, hvilket er til fare for fodgængere i fodgængerfeltet.