Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj foran en udkørsel fra en cykelsti eller inden for 5 meter på hver side af en sådan udkørsel. Det skyldes, at en sådan parkering hæmmer oversigtsforholdene omkring cykelstien for både bilister og cyklister, hvilket er til fare for trafiksikkerheden.