Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en cykelsti, gangsti eller et fortov. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for cyklister og gående at bevæge sig ud på trafikeret vej for at komme forbi køretøjer parkeret på cykelstier, gangstier og fortove. Endvidere er cykelstier, gangstier og fortove ikke konstruerede til at bære tunge køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.