Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i et opmarchområde eller op til 5 meter foran et opmarchområde. Et opmarchområde er et område på kørebanen, der inden et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Parkeringen er ulovlig, fordi den hæmmer øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed.