Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en strækning med standsningsforbud. Forbuddet er tydeligt markeret med skilt eller ubrudt gul kantlinje. Skiltet er illustreret på billedet nedenfor.

Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

Relevant retspraksis

Fogedretten i København d. 20. juni 2012

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en strækning med standsningsforbud, men dog med tilladt af- og pålæsning. Bilisten mente ikke, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt, fordi hun var i færd med at aflæsse store og tunge pakker på posthuset, da parkeringsafgiften blev pålagt.
Fogedretten fandt, at afgiften var pålagt med rette, fordi bilisten ikke kunne dokumentere, at hun havde været i færd med en af- og pålæsning, samt fordi det var ubestridt, at bilen havde været henstillet på det pågældende sted uden aktivitet i 4 minutter og 18 sekunder.

Fogedretten i Glostrup d. 21. juni 2002

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en strækning, hvor forbudsskilte markerede, at der var standsningsforbud i tidsrummet 15.00-18.00. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi han havde købt en parkeringsbillet i en nærliggende parkeringsautomat og derfor ikke havde anledning til at tro, at hans parkering var i konflikt med det opstillede skilt.

Fogedretten vurderede, at parkeringsafgiften var pålagt med rette grundet den tydelige skiltning, som fordi information på parkeringsautomaten angav, at bilister skulle være opmærksomme på forbud i området.

Fogedretten i Glostrup d. 25. oktober 2010

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en strækning med standsningsforbudsskilte. Han mente ikke, at skiltningen var tydelig nok, hvorfor han ikke mente, at afgiften var pålagt med rette.
Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, fordi forbudskilte tydeligt markerede forbuddet.