Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på en strækning med standsningsforbud. Forbuddet er tydeligt markeret med skilt eller ubrudt gul kantlinje. Skiltet er illustreret på billedet nedenfor.

Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

 

     

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Glostrup d. 25. oktober 2010

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en strækning med skilte, der angav standsningsforbud. Han mente ikke, at skiltningen var tydelig nok, hvorfor han anførte, at afgiften burde annulleres.

Fogedretten fandt dog, at afgiften var korrekt pålagt, fordi forbudskilte tydeligt markerede forbuddet.

Fogedretten i Glostrup d. 21. juni 2002

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere på en strækning, hvor forbudsskilte markerede, at der var standsningsforbud i tidsrummet 15.00-18.00. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi han havde købt en parkeringsbillet i en nærliggende parkeringsautomat, og derfor ikke havde anledning til at tro, at hans parkering var i konflikt med det opstillede skilt.

Fogedretten vurderede, at parkeringsafgiften var pålagt med rette grundet den tydelige skiltning samt fordi informationen på parkeringsautomaten angav, at bilister skulle være opmærksomme på forbud i området.