Det er ulovligt at standse et køretøj i en zone med standsningsforbud. Standsningsforbuddet er tydeligt markeret med skilte ved alle indfaldsveje til zonen. Skiltene er illustreret på billedet nedenfor.

Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.