Det er ulovligt at standse et køretøj i en zone med standsningsforbud. Standsningsforbuddet er tydeligt markeret med skilte ved alle indfaldsveje til zonen. Skiltene er illustreret på billedet nedenfor.

Standsningen er ulovlig, fordi standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

Relevant retspraksis

Fogedretten på Frederiksbjerg d. 3. oktober 2017

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i en zone med standsningsforbud. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han ikke mente, at skiltningen var tilstrækkelig tydelig.

Fogedretten vurderede, at afgiften var pålagt med rette, fordi zonetavler var opsat ved alle indkørsler til zonen, og at skiltningen derfor var tydelig.