Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj på tværs af en parkeringsbås. Det skyldes, at køretøjet i så fald enten optager flere parkeringsbåse end nødvendigt eller er til gene for fremkommelighed og oversigtsforhold i området.

Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilerne ved de røde krydser er parkeret på tværs af en parkeringsbås og optager to parkeringsbåse. De er således parkeret ulovligt. Derimod er hver af de øvrige biler parkeret inden for en enkelt parkeringsbås og er således lovligt parkerede.