Det er ulovligt at parkere et køretøj på en strækning med betinget standsningsforbud. Det er derimod lovligt at standse et køretøj på strækningen og foretage af- og påstigning. En standsning varer op til 3 minutter, mens en parkering varer længere tid end det. 

Parkeringen er ulovlig, fordi betinget standsningsforbud oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.

Forbuddet er tydeligt markeret med skilte i overensstemmelse med billedet nedenfor.

Relevant retspraksis

Fogedretten i København d. 10. december 2002

En bilist havde parkeret på et sted, hvor der var opsat en forbudstavle med betinget standsningsforbud. Hovedtavlen angav standsningsforbud, og en undertavle angav, at af- og påstigning var tilladt. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom parkeringen dannede grundlag for, at han kunne foretage en kortvarig aflæsning.

Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, idet parkeringsvagten havde observeret bilen i 5 minutter, samt fordi bilen var henstillet et sted, hvor udelukkende af- og påstigning var tilladt, ikke af- og pålæsning.