Det er ulovligt at parkere et køretøj med en tilladt totalvægt over 3500 kg inden for byskiltene i Aarhus Kommune på hverdage fra kl. 18.00-06.00, på lørdage og på søndage/helligdage. Det er det af hensyn til fremkommeligheden i byen samt af hensyn til overnatningsbranchens konkurerncevilkår.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Holstebro d. 6. august 2012

En vognmand var blevet pålagt tre parkeringsafgifter, fordi tre af hans busser var parkeret i Indre København mellem kl. 19.00 og kl. 07.00 i forbindelse med en landskamp i Parken. Vognmanden mente ikke, at parkeringsafgifterne var rimelige, hvorfor han påklagede parkeringsafgifterne til fogedretten. Fogedretten fandt dog, at afgifterne var pålagt med rette, idet det var ubestridt, at han havde parkeret på offentlig vej inden for byskiltene i København mellem kl. 19.00 og kl. 07.00 på steder, hvor det ikke var tilkendegivet, at det var tilladt at parkere køretøjer med tilladt totalvægt over 750 kg.