Det er ulovligt at parkere et køretøj i et opholds- og legeområde uden for en afmærket parkeringsbås. Det er det fordi, der i sådanne områder ønskes at gøre plads til udendørs ophold og leg, specielt for børn, hvilket skaber større krav til trafikanters oversigtsforhold.

Opholds- og legeområder er markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning. Skiltene er illustreret på billedet nedenfor.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Roskilde d. 22. august

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i et opholds- og legeområde uden for en afmærket parkeringsbås. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom skiltningen ved indkørslen til zonen var mørk og sammenfaldende med belægningen.

Fogedretten fandt, at bilister har pligt til at orientere sig på deres færdsel, hvorfor parkeringsafgiften var pålagt med rette.