Det er ulovligt at parkere et køretøj i en gågade-zone uden for en afmærket parkeringsbås. En gågade-zone er tydeligt afmærket med skilte ved zonens begyndelse og slutning. Skiltene er illustreret på billedet nedenfor.

Parkeringen er ulovlig, fordi der i en gågade-zone ønskes at give plads til gående på gaden, således at et rigt byliv kan eksistere.

Relevant retspraksis

Fogedretten i Ballerup d. 23. februar 2000

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i en gågade uden for en afmærket bås. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom han havde overset skiltene og således ikke forsætligt havde parkeret i en gågade.

Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, idet området tydeligt var skiltet med ”Gågade” og ”Parkering forbudt”, samt fordi bilister har pligt til at orientere sig på deres færdsel.