Det er ulovligt at parkere et køretøj i en gågade-zone uden for en afmærket parkeringsbås. Parkeringen er ulovlig, fordi der i en gågade-zone ønskes at give plads til gående på gaden, således at et rigt byliv kan eksistere. Det er til gengæld lovligt at standse i 3 minutter eller foretage en kontinuerlig af- og pålæsning uden for afmærket parkeringsbås.  

En gågade-zone er tydeligt afmærket med skilte ved zonens begyndelse og slutning.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Ballerup d. 23. februar 2000

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i en gågade uden for en afmærket bås. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom han havde overset skiltene og således ikke forsætligt havde parkeret i en gågade.

Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt, idet området tydeligt var skiltet med ”Gågade” og ”Parkering forbudt”, samt fordi bilister har pligt til at orientere sig på deres færdsel.