Det er ulovligt at parkere et køretøj i en zone med parkeringsforbud. Forbuddet er tydeligt markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning. Zoneforbudsskiltet er illustreret på billedet nedenfor. Derimod er det lovligt at standse et køretøj i op til 3 minutter i zonen.

Parkeringen er ulovlig, fordi standsningsforbudszoner oprettes i tætbefærdede områder, hvor det er nødvendigt med skærpede krav til oversigtsforhold og ekstra hensyntagen til fremkommelighed.