Forbuddet er tydeligt markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning, som illustreret på billedet nedenfor.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten på Frederiksberg d. 23. november 2017

En bilist var blevet pålagt tre parkeringsafgifterne for at parkere i zone med parkeringsforbud. Bilisten mente ikke, at afgifterne var pålagt korrekt, idet hun påstod, at forskellige parkeringsvagter ved forskellige lejligheder havde fortalt hende, at hun godt måtte parkere i det pågældende område. Fogedretten fandt, at afmærkningen af parkeringsforbuddet var tydelig, hvorfor den ikke godtgjorde bilistens forklaring. På den baggrund blev parkeringsafgiften opretholdt.