Det er tilladt at parkere et køretøj med et synligt og gyldigt invalideskilt i forruden på en strækning med parkeringsforbud afmærket ved tavle eller brudt gul kantlinje i op til 15 min. Det forudsættes, at invalideskiltet har påtrykt serienummer samt parkeringsskiven indstilles korrekt.

Tiltaget skyldes, at det ganske vist ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med et handicap, men at det også er nødvendigt at tage hensyn til øvrige trafikanter i området.