Det er lovligt at parkere et køretøj med et synligt og gyldigt invalideskilt i forruden i en gågade i op til 15 min., men ikke i længere tid end det. Det skyldes, at det ganske vist ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med betydeligt nedsat gangdistance, men at det også er nødvendigt at tage hensyn til gående i området.