Det er ulovligt at parkere et køretøj i en cykelgade-zone uden for en afmærket parkeringsbås. Parkeringen er ulovlig, fordi der i en cykelgade-zone ønskes at give plads til cyklister i byen.

En cykelgade-zone er tydeligt afmærket med skilte ved zonens begyndelse og afslutning, som illustreret på billederne nedenfor.

Særligt for køretøjer med invalideskilt

Det er lovligt at parkere et køretøj med et synligt og gyldigt invalideskilt i forruden i en cykelgade i op til 15 min. Det forudsættes, at invalideskiltet har påtrykt serienummer samt parkeringsskiven indstilles korrekt.

Tiltaget skyldes, at det ganske vist ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med et handicap, men at det også er nødvendigt at tage hensyn til cyklister i området.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i Aarhus d. 9. april 2018

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret i en cykelgade uden for en afmærket bås. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi han ikke var blevet gjort opmærksom på, at han ikke måtte parkere i cykelgaden. Endvidere mente han, at han var i god ret til at tro, at han måtte parkere på strækningen, idet der tidligere havde været standsningsforbudsskilte placeret på strækningen, som på parkeringstidspunktet var fjernet.

Fogedretten udtalte, at bilister selv har ansvar for at kende parkeringsreglerne, også i en cykelgade, samt at det med udgangspunkt i reglerne ikke burde være misvisende, at der tidligere havde været standsningsforbudsskilte på strækningen. På den baggrund fastholdt retten parkeringsafgiften.

Se billeder af forseelsen her.