Det er ulovligt at parkere et køretøj på en parkeringsplads uden for eller delvist uden for en afmærket parkeringsbås. Det skyldes, at køretøjet i så fald enten optager flere parkeringsbåse end nødvendigt eller er til gene for øvrige trafikanters fremkommelighed, oversigtsforhold og trafiksikkerhed.

Reglen er illustreret på billedet nedenfor. Bilen ved det røde kryds er parkeret uden for en bås. Den er således parkeret ulovligt. Derimod er hver af de øvrige biler parkeret inden for en enkelt parkeringsbås og er således parkeret lovligt.

 

Relevant retspraksis

Østre Landsret d. 4. april 2012

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en parkeringsplads uden for en parkeringsbås. Bilisten mente ikke, at der var noget i vejen med parkeringen. Landsretten konkluderede dog, at afgiften var pålagt i overensstemmelse med Færdselsloven og således med rette.