Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i flere parkeringsbåse samtidigt. Det gør sig gældende, når et eller flere af køretøjets hjul overskrider kantlinjen, der afgrænser parkeringsbåsen mod kørebanen eller mod de øvrige afmærkede parkeringsbåse.

Forbuddet skyldes, at køretøjet i så fald enten optager flere parkeringsbåse end nødvendigt eller er til gene for fremkommelighed og oversigtsforhold i området.