Det er ikke tilladt at parkere et køretøj uden for den afmærkede parkeringsbås. Såfremt parkeringsbåsen er afmærket med en bred kantlinje mod kørebanen, må køretøjets hjul ved parkering ikke overskride den brede kantlinje. Det er dog tilladt at parkere med hjulene på denne afmærkning.

Forbuddet skyldes, at køretøjet i så fald enten optager flere parkeringsbåse end nødvendigt eller er til gene for fremkommelighed og oversigtsforhold i området.