Det er ulovligt at parkere et køretøj på en tidsbegrænset parkeringsplads uden brug af p-skive. Det er ulovligt, fordi det da ikke er muligt at kontrollere, hvor længe køretøjet har været parkeret på pladsen. Tidsbegrænset parkering er nødvendig i befærdede beboelsesområder og forretningsområder for at sikre, at beboere og forretningskunder i området har mulighed for at parkere deres køretøjer.

 

Relevant retspraksis

Fogedretten i København d. 1. juni 2005

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret uden synlig parkeringsskive. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han påstod, at hans parkeringsskive var placeret i forrudens øverste højre hjørne set inde fra bilen. Fogedretten fandt, at afgiften var pålagt med rette, idet parkeringsskiven, ifølge Bekendtgørelsen om Parkeringsskiver, skal være placeret i nederste højre hjørne set inde fra bilen.

Fogedretten i København d. 20. august 2013

En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en tidsbegrænset parkeringsplads uden synlig parkeringsskive. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet parkeringsskiven lå på bilens frontpanel. Parkeringsvagtens dokumentation viste dog, at parkeringsskiven var dækket af en parkeringsbillet. På den baggrund konkluderede fogedretten, at afgiften var pålagt med rette.